Ontstaan homeopathie

ontstaan homeopathie en bewijs

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij ontdekte dat wanneer een gezond persoon een bepaalde stof inneemt, hij of zij tijdelijk last krijgt van bepaalde ziektesymptomen.

Na eindeloze proefnemingen stelde hij vast dat een stof, die bij een gezond persoon bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen, diezelfde verschijnselen bij een zieke kan genezen. Hahnemann noemde dit principe ‘Similia Similibus Curentur’, wat betekent: het gelijke middels het gelijkende genezen.

Homeopathische middelen zijn afkomstig van planten, mineralen of dierlijke producten en worden verdund en geschud. Daardoor krijgen ze een bepaalde sterkte die we potentie noemen.

Een goed voorbeeld van het gelijksoortigheidsprincipe is koffie. Bekend is dat door koffie nerveuze rusteloosheid en slapeloosheid kan ontstaan. Bij iemand die geen koffie drinkt, maar last heeft van deze verschijnselen, kan het homeopathische middel Coffea deze klachten juist genezen mits het middel past bij deze persoon.

Homeopathie wordt gepraktiseerd over de hele wereld en is officieel erkend door de regeringen van diverse landen zoals India, Zuid-Afrika, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Brazili√ę. In Nederland is 80% van de Nederlandse bevolking voor homeopathie¬† en gebruikt wel eens zelfzorgmiddelen.

Wetenschappelijk bewijs

Het idee dat homeopathie niet wetenschappelijk bewezen zou zijn, is achterhaald. Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat zowel de werking van hoge verdunningen als de positieve effecten van homeopathie aantoont.

Meer info over wetenschappelijk bewijs?
Klik op de onderstaande links:
onderzoek homeopathie1
onderzoek homeopathie2
onderzoek homeopathie3