Kwaliteit

kwaliteit

 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NOKH. De kwaliteit van de NOKH is gebaseerd op het referentiekader voor kwaliteitscriteria voor organisaties die functioneren binnen de gezondheidszorg. Dit referentiekader is ontwikkeld door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De NOKH kent een klachtenprocedure.

 

Privacy

privacy

Met alle persoonlijke gegevens en andere informatie die u tijdens het consult verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Op de consulten en de hieruit voortvloeiende behandelingen zijn de in de gezondheidszorg geldende regels van geheimhouding en zwijgplicht van toepassing.