Hoe werkt homeopathie

 

thermometer-106378_1280 1

Ziekte

Iedereen wordt wel eens ziek. Gelukkig is het lichaam meestal in staat om het probleem zelf op te lossen. Een (buik)griepje of verkoudheid zijn we vaak na een week al weer te boven. Ook een wond of een kneuzing genezen meestal vanzelf. Ons lichaam streeft er altijd naar om het verstoorde evenwicht weer terug in balans te brengen.
Somt lukt het niet om zelf beter te worden. Je ziet dan dat klachten blijven bestaan, regelmatig terugkeren of verergeren.

 

Natuurlijke geneeswijze

stones-548759_1280 1

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, die het zelfgenezend vermogen van de mens stimuleert en versterkt. Wanneer het lichaam niet meer in staat is om een bepaalde klacht zelf op te lossen, is het natuurlijk evenwicht verstoord. Een homeopathisch middel is dan in staat om dat verstoorde evenwicht weer te herstellen. Daarbij worden klachten (bijv. pijn) of de veroorzaker van de klachten (virus, bacterie) niet onderdrukt, maar wordt uw eigen geneeskracht versterkt. Het homeopathische middel geeft het lichaam als het ware een duwtje in de rug om de klachten zelf op te lossen.

 

 

 

 

 

Unieke benadering

Homeopathie kijkt niet alleen naar de klacht zelf, maar naar de hele mens. Bij steeds terugkerende of reeds lang bestaande klachten spreken we van een constitutiebehandeling; een behandeling die speciaal op u is afgestemd.

Ieder mens is uniek, zowel in karakter als in de manier waarop klachten zich uiten. Wanneer twee mensen hoofdpijn hebben, blijkt bij navraag dat er toch (grote) verschillen zijn in bijvoorbeeld de soort pijn, het tijdstip van de hoofdpijn, etc. Ook heeft de ene persoon bij hoofdpijn behoefte aan frisse lucht, terwijl de ander liever in een donkere kamer op bed gaat liggen. De ene hoofdpijn is dus niet gelijk aan de andere. Daarnaast heeft u uw eigen karakter en persoonlijkheid, eet u graag bepaalde dingen of juist niet, bent u een ochtend- of een avondmens en bent u warmbloedig of misschien een koukleum. Kortom, u bent een heel ander mens dan bijvoorbeeld uw buurvrouw en daarom krijgt u een middel dat precies bij u past. Dit is een opvallend verschil met de reguliere geneeskunde.

Consulten

In het eerste consult wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen. Nagegaan wordt of er misschien een oorzaak van uw klacht is en waardoor de klacht verergert of verbetert. Ook eventuele andere klachten die nu spelen en klachten uit het verleden komen aan bod, evenals uw ziektegeschiedenis.

Tijdens het vervolgconsult wordt samen met u besproken hoe u heeft gereageerd op het gegeven middel. Afhankelijk van de soort klacht, de duur van het bestaan van uw klacht en het reactievermogen van uw lichaam, kunnen meerdere vervolggesprekken nodig zijn.

 

Welke klachten

Klassieke homeopathie is geschikt voor de meest uiteenlopende klachten en aandoeningen. Ook bij emotionele en psychische klachten kan homeopathie een wezenlijke verbetering of genezing geven. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld irritatie voor de menstruatie, maar ook om gedragsproblemen bij kinderen, concentratiestoornissen, verdriet en depressie.

Natuurlijk is niet alles met homeopathie te genezen. Wanneer een ziekte te vergevorderd is of wanneer er sprake is van onherstelbare weefselschade, kan homeopathie wel vertraging van het ziekteproces en/of verlichting van de (pijn)klachten bieden. Het blijkt dat er in ongeveer 70% van de gevallen een duidelijke verbetering optreedt. Door het passende geneesmiddel zal de levenskwaliteit in ieder geval verbeteren.

 

Reactie op het homeopathisch middel

Acute ziektes
Bij acute ziektes wordt het immuunsysteem door het homeopathische middel geprikkeld en versterkt waardoor u de ziekte snel te boven komt. Meestal treedt al binnen 1 dag verbetering op. Uw afweer wordt beter waardoor u minder vaak en minder langdurig last heeft van regelmatig terugkerende klachten: u bent minder vatbaar!

Chronische aandoeningen
De behandeling van chronische aandoeningen duurt meestal langer. Dit kan variëren van enkele weken tot enige maanden.
Bij ernstige ziektes is homeopathie ook zeer waardevol. Het percentage verbeteringen en genezingen ligt lager maar de resultaten zijn hoopvol. Het vertragen van het ziekteproces, verlichting van de (pijn)klachten en het verbeteren van de energie zijn dan het belangrijkste doel.

Emotionele klachten
Bij emotionele klachten wordt u door de homeopathische behandeling psychisch sterker en voelt u zich prettiger. Bij reeds lang bestaande klachten kan herstel eventueel langer duren. De verbetering wordt gedurende de behandeling meer geleidelijk ervaren.

Homeopathie en medicijnen
Er zijn veel aandoeningen waarbij u niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunt. Wanneer u medicijnen voorgeschreven heeft gekregen door uw arts, kunt u deze meestal gewoon blijven gebruiken. Door stimulering van het zelfgenezend vermogen bij de homeopathische behandeling gaat u zich beter voelen. U gaat meer op eigen kracht functioneren en het kan zijn dat u minder medicatie nodig heeft dan voorheen. Homeopathische middelen kunnen ook de bijwerkingen van reguliere medicatie verminderen. Het wijzigen of afbouwen van reguliere medicatie gaat altijd in overleg met uw arts of specialist.

 

Soorten homeopathie

Klassieke homeopathie
onderscheidt zich van de klinische en complexhomeopathie doordat er steeds één middel wordt gezocht dat speciaal op u en uw klacht is afgestemd.

Complexhomeopathie (zelfzorgmiddelen)
Er worden meerdere homeopathische middelen met elkaar vermengd. Deze zogenaamde “zelfzorgmiddelen” voor bijvoorbeeld overgangsklachten of slapeloosheid zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Er wordt geen rekening gehouden met uw specifieke symptomen en uw persoonlijkheid. Echte genezing is dan ook meestal niet te verwachten. Vaak moeten deze middelen langdurig gebruikt worden en de gedachte “baadt het niet, het schaadt ook niet” is onjuist. Een bezoek aan een klassiek homeopaat levert meer op en kost uiteindelijk vaak minder.