Kinderziekten

Kinderziekten zijn zinvol. Door het doormaken van een kinderziekte “oefenen” kinderen hun immuunsysteem, waardoor dit versterkt wordt en bescherming biedt tegen echt ernstige ziekten.

De echte kinderziekten zijn: Bof, Mazelen, Rode Hond, Kinkhoest, Waterpokken, Roodvonk, vijfde en zesde ziekte. Voor de laatste 4 bestaat geen vaccinatie. HIB, Polio, Meningococcen en Pneumococcen, Hep B, Difteritis, Tyfus zijn geen echte kinderziekten.
Een kinderziekte verloopt op zichzelf bijna altijd mild. Kinderen zijn een paar dagen ziek met (hoge) koorts en huiduitslag en worden dan weer beter.
Na genezing van een kinderziekte is het kind levenslang immuun voor die ziekte. Bij een vaccinatie is dat niet het geval.

 

Complicaties

Men was vroeger vooral bang voor de eventuele complicaties. Uit allerlei studies en literatuur blijkt echter dat voordat er op grote schaal gevaccineerd werd, een heleboel (ernstige) complicaties allang op hun retour waren. Betere levensomstandigheden (o.a. schoon water, riolering), goede voeding en betere hygiëne hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Artsen die homeopathie toepassen en klassiek homeopaten zijn over het algemeen geen tegenstander van vaccinaties, maar de meesten zijn wel kritisch en zullen op de mogelijke gevolgen van vaccinaties wijzen. In de homeopathische praktijk zien we nog wel eens problemen die ontstaan zijn na een vaccinatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eczeem, bronchitis, slaapproblemen, vertraagde ontwikkeling of andere klachten.

injection

Als ouders maakt u zelf de keus om wel of niet te vaccineren. Voor iedereen die een weloverwogen beslissing wil maken omtrent vaccinaties staan hieronder een aantal tips en overwegingen.

    • In Nederland zijn vaccinaties niet verplicht en uw kind mag niet geweigerd worden bij kinderdagopvangcentra of scholen wanneer het niet alle vaccinaties heeft gehad.
  • Verdiep u in het onderwerp vóórdat uw eerste baby is geboren.
  • Informeer u goed over de mogelijke bijwerkingen van en schadelijke stoffen in vaccinaties, voor u een besluit neemt.
  • Overweeg later te beginnen met vaccinaties en overweeg vaccinaties niet tegelijk te geven.  Als u later begint, zullen bovendien een aantal vaccins komen te vervallen.
  • Borstvoeding beschermt een baby tegen ziekten (ook kinderziekten) tot het immuunsysteem meer volgroeid is.
  • Gezonde voeding, voldoende slaap en het voorkomen van stress helpen de opbouw van het natuurlijke afweersysteem.
  • Vaccineer nooit als uw kind een beetje kwakkelt, verkouden of ziek is. Laat u niet overhalen wanneer een ander zegt dat het best wel meevalt. Als kinderen niet lekker zijn, is het immuunsysteem al met iets anders bezig (het bestrijden van de verkoudheid of een griepje). Uw kind moet 100% fit zijn om een vaccinatie aan te kunnen.

Informatie over vaccineren kunt u vinden op de website van de rijksoverheid, de NVKP (hier wordt zowel het standpunt van de RIVM als de NVKP naast elkaar gezet), de website Vaccinvrij en de van de Vaccinatieraad.

 

Homeopathie en vaccinaties

Gelukkig biedt  homeopathie de mogelijkheid om klachten als gevolg van vaccinatie met succes te behandelen. Behandeling kan ook nog plaats vinden wanneer de vaccinatie al langere tijd geleden gegeven is.